×
პროკრედიტ ბანკი
სს “საქართველოს მიკროსაფინანსო ბანკმა” (ემ-ბი-ჯი) საქართველოში ფუნქციონირება დაიწყო 1999 წლის 13 მაისს. ბანკი მიზნად ისახავდა ფინანსური მომსახურების გაწევას მიკრო და მცირე საწარმოებისთვის.
220 2222
ალ.ყაზბეგის გამზ. 21
www.procreditbank.ge
info@procreditbank.ge
იპოთეკა
წლიური %
ეფექტური წლიური %
სესხის მოცულობა
სესხის ვადა
თანამონაწილეობა
სესხის ვალუტა
უზრუნველყოფა
მსესხებლის შემოსავალი
წლიური %
6%
ეფექტური წლიური %
6,5%
სესხის მოცულობა
42,000 $-დან
სესხის ვადა
12 წლამდე
თანამონაწილეობა
სესხის ვალუტა
$, €
უზრუნველყოფა
მსესხებლის შემოსავალი