×
ბანკი ქართუ
1996 დაფუძნდა სს კომერციული ბანკი „როსიისკი კრედიტი-ქართუ“
200 80 80
ჭავჭავაძის გამზ. 39ა
www.cartubank.ge
info@cartubank.ge
წლიური %
ეფექტური წლიური %
სესხის მოცულობა
სესხის ვადა
თანამონაწილეობა
სესხის ვალუტა
უზრუნველყოფა
მსესხებლის შემოსავალი