×
სვის კაპიტალი
სვის კაპიტალი 2010 წლის ოქტომბრის თვეში დაარსდა, როგორც მიკროსაფინანსო ლიდერი საქართველოში. იგი რეგულირებულია საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ. ჩვენი მიზანია, მომხმარებლებს შევთავაზოთ მაღალი ხარისხის, სწრაფი და მოქნილი სერვისი.
2 300 300
პეკინის ქ. #34
http://swisscapital.ge
info@swisscapital.ge
ავტოკრედიტი
წლიური %
ეფექტური წლიური %
სესხის მოცულობა
1700-100 000 }
სესხის ვადა
18-36 თვე
თანამონაწილეობა
სესხის ვალუტა
}
უზრუნველყოფა
მსესხებლის შემოსავალი