განაცხადის შევსება მიკრო ბიზნეს კაპიტალი
* გთხოვთ სწორად შეავსოთ ყველა ველი
ქართული კლავიატურა
სახელი, გვარი: *
პირადი ნომერი: *
ფაქტობრივი მისამართი: *
მობილურის ნომერი: *
თქვენი შემოსავალი: *
სესხის თანხა (ლარში): *
სასურველი ვადა (თვე): *
თქვენი ელ-ფოსტა:
განაცხადის გაგზავნა