ოპტიკური ინტერნეტი
ამ კატეგორიაში ნახავთ ოპტიკური ინტერნეტის პაკეტების შედარებას, აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სიჩქარის ინტერნეტი ხელსაყრელ ფასად.
გაზიარება
ბოლო განახლება: 2019-09-19
შედარებისთვის აირჩიეთ
კომპანიის პროდუქტი
ფასები
ფასი (თვიურად)
ინსტალაცია
ინჟინერის გამოძახება
Wi-Fi ინსტალაცია
Access Point ინსტალაცია
+ Wi-Fi
მომსახურება
სიჩქარე
ვებ სივრცე
საფოსტო ყუთი
კომპიუტერის რაოდენობა
40
49 }
-
უფასო
50 }
-
35 მბ/წმ
-
-
შეუზღუდავი
50
49 }
-
უფასო
50 }
-
50 მბ/წმ
-
-
შეუზღუდავი
27
35 }
20 }
-
-
-
10 მბ/წმ
100 მბ
2
-
26
49 }
-
უფასო
50 }
-
10 მბ/წმ
-
-
შეუზღუდავი