ოქროს ფასები
ამ განყოფილებაში შეგიძლიათ იხილოდ, ოქროს ფასები: ბირჟაზე, ბანკებსა და ლომბარდებში.
გაზიარება
ბოლო განახლება: 2019-07-18
შედარებისთვის აირჩიეთ
კომპანია(ბანკი)
ოქროს სინჯი
375 სინჯი
500 სინჯი
583 სინჯი
750 სინჯი
900 სინჯი
958 სინჯი
999 სინჯი
12 }
18 }
21 }
27 }
33 }
35 }
--- }
11.49 $
17.02 $
19.84 $
25.53 $
30.63 $
32.60 $
34 $
25 }
49 }
60 }
72 }
88 }
93 }
--- }
30 }
45 }
52.9 }
68 }
81 }
86 }
86 }
10 $
18 $
21 $
28 $
34 $
37 $
--- $
7 $
10 $
17 $
21 $
27 $
32 $
0 $