სამომხმარებლო სესხები
სამომხმარებლო სესხებზე ყველა ბანკის პირობებს ნახავთ ჩვენთან, ამ გვერდზე. სესხის პირობები სპეციალურად დავალაგეთ ისე რომ თქვენთვის მარტივად აღსაქმელი იყოს.
ბანკები
მიკროსაფინანსოები
გაზიარება
ბოლო განახლება: 2019-09-19
შედარებისთვის აირჩიეთ
ბანკის პროდუქტი
პროცენტი
წლიური %
ეფექტური წლიური %
რაოდენობა
სესხის მოცულობა
სესხის ვადა
თანამონაწილეობა
სხვა
სესხის ვალუტა
უზრუნველყოფა
მსესხებლის შემოსავალი
სესხის აღება
5.5%-დან
11.1%-დან
40 000 }-მდე
48 თვემდე
}
300 }-დან
12.5%-დან
14.07%-დან
40 000 }-მდე
48 თვემდე
}
300 }-დან
6.9%-დან
15.79%-დან
400-45 000 }-მდე
60 თვემდე
}
300 }-დან
16% - დან
21.6% - დან
10 000 }-მდე
36 თვემდე
}
16% - დან
21.6% - დან
100 000 }-მდე
42 თვემდე
}
7.5%-დან
15,5%-დან
500-45 000 }-მდე
3-48 თვე
}
300 }-დან