რა იცვლება პირველი ნოემბრიდან იმ მოქალაქეებისთვის, ვისაც სესხის აღება სურთ?

image

რა იცვლება პირველი ნოემბრიდან იმ მოქალაქეებისთვის, ვისაც სესხის აღება სურთ? ბრძანება რომელიც ძალაში პირველ ნოემბერს შევა სესხების გაცემისას დამეტებით შეზღუდვებს აწესებს. კერძოდ: 

1. იპოთეკაზე წესდება მაქსიმუმ 15-წლიანი ლიმიტი 
2. უძრავი ქონებით უზრუნველყოფილი სამომხმარებლო სესხი მაქსიმუმ 10-წლიანი იქნება 
3. ავტოსესხი მაქსიმუმ 6-წლიანი 
4. ნებისმიერი ტიპის სესხის ხანგრძლივობა 4 წელს არ უნდა აჭარბებდეს. 

ეროვნული ბანკის პროექტის მიხედვით, განსაზღვრულია 6 საშემოსავლო საფეხური. წარმოდგენილია კოეფიციენტები არაჰეჯირებული მსესხებლებისთვის. 6 საშემოსავლო საფეხური, ეროვნული ბანკის მიხედვით ასე გამოიყურება: 

1. თვეში 10000 ლარზე მეტი - ბანკი თავისი შიდა პოლიტიკის მიხედვით ადგენს სესხსა და პირის შემოსავალს შორის ბალანსს. 
2. თვეში 7000-10000 ლარამდე - ყოველთვიური სასესხო ტვირთი შემოსავლის მაქსიმუმ 30პროცენტი, ანუ 3000 ლარამდე; 
3. თვეში 5000-7000 ლარამდე - ყოველთვიური სასესხო ტვირთი შემოსავლის მაქსიმუმ 25პროცენტი, ანუ 1,750 ლარამდე; 
4. თვეში 3000-5000 ლარამდე - ყოველთვიური სასესხო ტვირთი შემოსავლის მაქსიმუმ 20პროცენტი, ანუ 1000 ლარამდე; 
5. თვეში 1000 -3000 ლარამდე - ყოველთვიური სასესხო ტვირთი შემოსავლის მაქსიმუმ 20პროცენტი, ანუ 600 ლარამდე; 
6. თვეში 1000 ლარამდე - ყოველთვიური სასესხო ტვირთი შემოსავლის მაქსიმუმ 20პროცენტი, ანუ 200 ლარამდე; 

რაც შეეხება 6 საშემოსავლო საფეხურს ეროვნული ბანკში თემაზე მუშაობდა გრძლდება და ის, შესაძლოა, მცირედით დაკორექტირდეს.

დატოვე კომენტარი